CZ|DE

Předsazené komory

Těsnící límce Kompletní řešení s nakládacími můstky a těsnícími límci.

Kompletní nakládací jednotka
Předsazené komory jsou kompletní jednotkou, která se skládá z nakládacího můstku a těsnícího límce. V kombinaci s tepelně izolovanými průmyslovými vraty Hörmann se doporučují zejména pro nakládání zboží citlivého na teplotní rozdíly.

Předsazené komory Hörmann jsou dobrým rozhodnutím vždy, když v hale není přípustná instalace vnitřní rampy nebo pokud u ramp stávajících není možnost podjezdu. Nákladní automobily mohou být přistavovány jak v úhlu 90°, tak i z boku v ostrém úhlu. Předsazené komory dodáváme také jako průjezdní provedení bez nakládacího můstku.

Předsazené komory Hörmann se skládají z:

* podesty s nakládacím můstkem, dle volby se zvedacím klínem nebo plynulým výsuvem.
* stěnového a stropního obložení z tepelně izolovaných, cca. 80 mm silných sendvičových panelů.
Na přání se dodává střecha z transparentních dvojitých polykarbonátových tabulek, silných 16 mm.
* * nakládacího otvoru s plachtovým, nafukovacím nebo polštářovým těsnícím límcem.